Voorjaarsbijeenkomst 2014

zaterdag 15 februari 2014, geplaatst door Johan Janzen

Op zaterdag 29 maart zal ds. Ynte de Groot onze gast zijn tijdens de voorjaarsbijeenkomst 2014 in de Open Hof te Assen. Ds. Ynte de Groot is predikant van de Protestantse kerk en woont in Groningen. Hij zal spreken over de Reformatie; waarom kreeg de reformatie in de zestiende eeuw zoveel aanhang? Wat is de rijkdom van ons katholieke geloof? Wat zou je daarvan in kunnen brengen in de Oecumene? Over al deze vragen en nog meer zal Ds. Ynte de Groot een boeiend betoog houden en ook met afbeeldingen ons meenemen naar de laatste eeuwen. Natuurlijk is er daarna tijd voor vragen en discussie. De dag zal deze keer worden gehouden in de Open Hof, Sleutelbloemstraat 1 te Assen en begint om 10.00 uur. Vanaf 09.30 uur is er koffie/thee. ’s Middags is er tijd om elkaar te ontmoeten en te delen over wat er leeft aan vreugde en verdriet/teleurstelling in de eigen geloofsgemeenschap. Rond 15.00 uur wordt deze dag beëindigd met een bijzondere muzikale viering. Er zal daarnaast speciaal aandacht worden besteed aan het feit dat ‘n Herberg 10 jaar bestaat. Ieder is van harte uitgenodigd! Ik hoop u in Assen te ontmoeten.

Contact

vereniging 'n Herberg
p.a. Mw. W. Altena (secretaris)
Mammoetveld 26
8017 MA Zwolle
0388 535 380
KvK 02082765