Najaarsbijeenkomst 5 oktober Groningen

vrijdag 30 augustus 2019, geplaatst door Johan Janzen

Zaterdag 5 oktober a.s. zal door de vereniging ‘n Herberg een najaarsbijeenkomst worden georganiseerd. En wel traditiegetrouw in de Emmauskerk in Groningen. Zie bijgevoegde uitnodiging. De deuren gaan open om 9:30 en zal duren tot ongeveer 15:00. De bijeenkomst zelf begint ’s morgens om 10.00 uur. In het morgenprogramma zal Peter van ’t Riet aanwezig zijn. Het thema van deze ochtend luidt:

           Mensbeeld – Godsbeeld - Kerkbeeld

Peter is al 2 keer eerder onze gast geweest en zijn blij hem opnieuw te kunnen begroeten.

Peter groeide op in een protestants milieu en studeerde wiskunde en psychologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Was tot 2013 op meerdere locaties docent en lector en is vooral bekend vanwege vele bijbelkundige boeken en publicaties

Peter: “Mensbeeld en godsbeeld hangen nauw samen. In deze lezing worden beide aspecten benaderd vanuit Tora en joodse traditie, waarbij tevens wordt ingegaan op de verschillen met het traditioneel-christelijke gods- en mensbeeld. Mens- en godsbeeld hangen op hun beurt weer nauw samen met hoe je als kerk/gemeente georganiseerd bent en optreedt bijvoorbeeld in de eredienst. Diverse verschillen tussen christelijke kerkdiensten en joodse synagogale diensten worden vanuit deze achtergrond belicht”.

Het middagprogramma (vanaf 13.30 uur) is vrijgemaakt voor een vergadering voor alleen de leden van de vereniging ’n Herberg en zal gaan over de toekomst van ‘n Herberg. Vastgesteld is dat het ledental afneemt en daarnaast ook de opkomst tijdens de bijeenkomsten. Nu zodanig dat een voortgang in deze vorm niet meer zinvol is. De energie die het bestuur in moet steken staan niet meer in verhouding met de hoeveelheid aanwezigen. Ook niet meer te verkopen aan de inleider. Wij als bestuur vinden dat dit altijd van goede kwaliteit was en wil daarop niet inleveren.

De entree is gratis evenals de koffie en soep die dag. Hoop dat ook dit een stimulans mag zijn om de stap te zetten en te komen naar de Emmaus, Ra4 te Groningen (wijk Lewenborg).

Contact

vereniging 'n Herberg
p.a. Mw. W. Altena (secretaris)
Mammoetveld 26
8017 MA Zwolle
0388 535 380
KvK 02082765