Voorjaarsbijeekomst 2019 (Wolvega)

vrijdag 29 maart 2019, geplaatst door Johan Janzen

Zaterdag 16 maart j.l. hielden we onze ontmoetingsdag in het parochiehuis te Wolvega. Helaas was de opkomst weer (zeer) mager: slechts 14 personen namen de moeite om het verder mooie programma bij te willen wonen. Het erg slechte weer zal hierbij ook een zekere rol hebben gespeeld maar…

‘s Morgens was mw. drs. Annemarie vd Vegt gast bij ons. Zij is pastor bij De Open Hof in Groningen (Spilsluizen). De Open Hof is een huis in de binnenstad van Groningen waar mensen terecht kunnen die buiten de samenleving staan. Een huis met een huiskamer waar ruimte is voor een gesprek, een kopje koffie, een broodmaaltijd, een luisterend oor. Een huis dat een veilige plek is voor dak- en thuislozen, druggebruikers, heroïneprostituees, alcohol- en andere verslaafden. Ze liet ons nadenken niet te snel een (voor)oordeel te hebben voor hen. Zie verder het bijgevoegde verslag welke kan worden geüploade.

‘s Middags werd er in 3 groepjes interactief gepuzzeld middels een grote kruiswoordpuzzel. Het was informatief, ontspannen en gezellig. Tussendoor werd kennis gedeeld, in bepaalde gevallen thema’s uitgelegd en wat gediscussieerd. Ook de puzzel, incl. vragen, is hieraan toegevoegd. Je zou het kunnen trachten het in te vullen door niet te snel naar de antwoorden te kijken.

Met tussendoor een viering, in elkaar gezet door Ale en Frans, vloog de dag voorbij en ging men met een goed gevoel huiswaarts.

Ergens hopende op een zekere continuïteit wat betreft dit soort dagen. Maar de (te) geringe opkomst baart het bestuur al enige tijd zorgen. Er zal binnenkort worden geëvalueerd in hoeverre ‘n Herberg in deze of andere vorm wel/niet door moet gaan. Wordt vervolgd. Er zal tijdens de najaar-studiedag 5 okt a.s. zeker op worden teruggekomen.

De verzorging (catering) in het parochiehuis was weer perfect geregeld. Hoite: superdank!!

Contact

vereniging 'n Herberg
p.a. Mw. W. Altena (secretaris)
Mammoetveld 26
8017 MA Zwolle
0388 535 380
KvK 02082765