Tamarah Benima

maandag 29 oktober 2012, geplaatst door Johan Janzen

Verslag van ’n Herbergdag op zaterdag 6 oktober 2012. Plaats: de Open Hof te Assen van 10.00 uur – 16.00 uur.

Deze dag is mevr. Tamarah Benima onze gast. Zij viert met ons de Sjabbatmorgen. Deze wordt gewoonlijk in de Sjoel (Joods bedehuis) gevierd maar vanmorgen zijn we samen gekomen in de Open Hof te Assen. We mogen 28 mensen verwelkomen en nadat we genoten hebben van koffie met koek opent Mevr. Ciel Huitema (voorzitster) deze dag.

Mevr. Huitema herinnert aan 11 oktober 50 jaar geleden toen het 2e Vaticaans Concilie plaatsvond. Toen stond de verantwoordelijkheid van de geloofsgemeenschap centraal. Momenteel is daarvan heel veel teruggenomen.

Veel zorgen zijn er ook momenteel omtrent het werk van de pastoraal werkenden. Kerkgemeenschappen worden samengevoegd en de mensen in die gemeenschappen komen in de kou te staan. Wij, van ’n Herberg, willen elkaar vasthouden en elkaar zoveel mogelijk bemoedigen.

Momenteel is er een bestuurswisseling geweest. We hebben afscheid genomen van Mevr. G. Wouts als penningmeester, dhr. Johan Jansen is nu penningmeester en dhr. R. Westerlaak als voorzitter is opgevolgd door Mevr. Ciel Huitema-Walta. Ook het secretariaat is in andere handen overgegaan. Ben Gerdes heeft dit overgedragen aan Wilma Altena-Niehof. Richard Westerlaak was jarenlang het boegbeeld van ’n Herberg. Samen met vele andere van het bestuur zijn er prachtige dagen georganiseerd. Ook samen met veel anderen delen en vieren wat kerken ons niet meer geven. Ciel zegt dat ze op een inspirerende manier verder wil gaan als voorzitter van ’n Herberg. “Wie waarom heeft om voor te leven, kan bijna elk hoe verdragen”. (Frankl)

Ze memoreert dat het voor ons een bijzondere dag is. Wij als Christenen hebben onze wortels in het Jodendom liggen. Jezus, was een Joodse man en doordat wij zijn volgelingen zijn geworden hebben wij onze gelovige afkomst aan het Jood zijn te danken.

Vandaag hebben we de 1e Joodse vrouwelijke Rabbijn van de liberaal Joodse gemeenschap in Nederland in ons midden. . Mevr. Benima krijgt het woord en neemt ons mee in de gebruiken en rituelen die gebruikelijk zijn bij het vieren van de Sjabbat. Sjabbat is altijd een heel feestelijk gebeuren samen met familie en vrienden. Omdat op de Sjabbat zelf, al het werk wordt neergelegd zijn de voorbereidingen ervan al vaak begonnen op donderdag. Er worden voorbereidingen gedaan voor de maaltijd die feestelijk is en gebruikt wordt met familie en vrienden. Op Sjabbat wordt er geen werk gedaan, zelfs geen vuur gemaakt om eten te bereiden. Dat staat allemaal al klaar en soms pruttelt een hele dag, vanaf de vrijdagavond tot aan de zaterdag het eten op een vuurtje. De Sjabbat begint bij de avond. Bij ons begint een nieuwe dag op middernacht. Sjabbat = meditatie. De dag duurt 25 uur. Dit is een traditie om de mensen die nog niet in de hemel zijn meer kansen te geven. Op Sjabbat stop je met alles. Je hebt 6 dagen om te worden en de 7e dag is om te zijn. De vreugde van de Sjabbat zit het in het samen zijn – leren – praten – eten. De Sjabbat is een afspiegeling van de komende wereld. Door goed te doen aan elkaar leef je er naartoe. Een wereld waarin de Messiaanse Tijd aanbreekt. De 7e dag is een heilige tijd. Joden hebben heiligdom in de tijd (geen van steen).

Door telkens opnieuw in de Thora te lezen komt je tot de ontdekking dat je weer nieuwe ontdekkingen doet in dezelfde tekst. In de Thora staan geen klinkers in de tekst. Als men in de Sjoel is geweest, op Sjabbat, gaat men naar huis om samen te eten en samen te zijn met familie en vrienden.

             Als afsluiting van het morgengedeelte delen we samen brood en wijn.

Na de lunchpauze vertelt mevr. Benima over velerlei gebruiken/gezegden in het Jodendom. Enkele hiervan wil ik aanhalen maar het zijn er te veel om alles te noteren. - Die meeste weet en/of goede daden doen staan ’t hoogst in aanzien. - Tsiwa = opdragen - Mitswa = religieuze plicht die zegen brengt. - Vrouwen zijn van vele gebeden vrijgesteld. Daarom geen rabbijn/voorzanger. - Seculair = liberaal wel shoppen we leven in deze tijd - Ultra orthodosch = houden zoals het is, niet shoppen. - Pesach = Joods Paasfeest - Teiderschotel met kleine hapje, door die hapjes alles in herinnering brengen, zout/zoet/bitter. - Hagadod = “kalender” boek met o.a. ervaringen / verhalen - Bittere kruiden herinneren aan de tijd in Egypte - Teider vieren = alles wat kan rijzen opruimen, ook je eigen opgeblazen ego. Je hele huis schoonmaken. Tot in het kleinste hoekje. - Geen theologie in het Jodendom. De boeken Job/Prediker/Kohelet. - Minjan = iedereen telt mee als man bij gebed. - Minjeman = je moet met 10 mannen zijn. - Noachitische wetten (7) fundament van het Jodendom. - Rabbijn = religieus jurist

Tussen alle uitleg, op de plaats waar het van toepassing is, zingen we onder leiding van mevr. Benima en begeleidt door pianospel van Martijn de Jager, Joodse liederen. Mevr. Benima heeft ze voor ons op schrift gesteld en zo kunnen, met wat oefening, toch proeven van deze bijzondere liederen.

Aan het eind van middag zingen we als afsluiting van de dag “De steppe zal bloeien. Hierna bedankt Mevr. Huitema-Walta iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en in het bijzonder Mevr. Tamarah Benima, de pianist Martijn de Jager en de fotograaf Wytse Kamsma.. Mevr. Benima krijgt tevens een mooie bos bloemen aangereikt. De volgende bijeenkomst van ’n Herberg zal zijn op 20 april 2013 in Heerenveen. De spreker van die dag is nog niet bekend.

Het is bijna teveel, wat we vandaag mochten horen en beleven, om allemaal goed weer te geven. Hopelijk is het me toch een beetje gelukt om de dag weer bij jullie in herinnering te brengen. Mochten er aan- of opmerkingen zijn laat het me dan even weten. Dan zal ik die invoegen of verwijderen.

Wilma Altena, secretaris ‘n Herberg

Contact

vereniging 'n Herberg
p.a. Mw. W. Altena (secretaris)
Mammoetveld 26
8017 MA Zwolle
0388 535 380
KvK 02082765