Veranderingen in het bestuur

zondag 12 augustus 2012, geplaatst door Wytse Kamsma

Vorig jaar al heeft onze penningmeester te kennen gegeven dat ze met ingang van dit jaar wilde stoppen met haar werkzaamheden. We hebben toen – tevergeefs – naarstig gezocht naar een vervanging. Ook de secretaris gaf dit jaar te kennen dat hij om gezondheidsredenen zijn functie graag wilde overdragen aan een opvolger, zodra die voorhanden was. Met zoveel vacatures om zich heen heeft de voorzitter zich toen maar stil gehouden, hoewel hij alle reden had om ook een opvolger te claimen…

Het hoeft geen verbazing te wekken dat in bijeenkomsten en vergaderingen wij met zorg gesproken hebben over het voortbestaan van ’n Herberg. Te meer omdat ook het ledenbestand gaandeweg slinkt, en velen zich voor de bijeenkomsten noodgedwongen afmelden, en nog meer dat helemaal niet doen. Maar die dertig enthousiastelingen die wél komen, kun je toch niet in de steek laten… Zie daar een klemmend dilemma.
In die zorgelijke situatie is daar plots een nieuwe penningmeester beschikbaar, die zijn kracht en kennis wel wil inzetten. En in die eerste hoop op toekomst voegt zich een nieuwe enthousiaste secretaris. Kan de voorzitter – met zoveel nieuwe inbreng – nu niet, of juist wél zijn ambt overdragen? En aan wie dan wel? De vergadering van bestuursleden heeft wel iemand op het oog uit hun midden… Wil die wel? Ja, Ciel, mits gevraagd door de voorzitter zelf, en de vergadering geeft haar het vertrouwen.

Zo – heel in het kort - kwamen wij in deze zomer in één vergadering in goede sfeer tot een nieuw dagelijks bestuur: Voorzitter op de plaats van de zo vertrouwde Richard van Westerlaak: Ciel Huitema-Walta. Secretaris op de plek van Ben Gerdes: Wilma Altena-Niehof. Penningmeester in plaats van Gerda Wouts: Johan Janzen.
Zij worden omgeven en ondersteund door de van ouds bekende Maria Scholtens, Door Schaafsma, en wat minder van ouds maar wel bekende Paul Steverink en Ale Bakker en voorlopig ook nog Richard van Westerlaak als erelid en Ben Gerdes.

Op de eerstvolgende bijeenkomst op 6 oktober in Assen kunt u hopelijk kennis maken met hen allen.

Namens het oude en het nieuwe bestuur, tot dan,

Ben Gerdes / Wilma Altena-Niehof

Contact

vereniging 'n Herberg
p.a. Mw. W. Altena (secretaris)
Mammoetveld 26
8017 MA Zwolle
0388 535 380
KvK 02082765