Uitnodiging: “Kerk met toekomst”

woensdag 18 maart 2009, geplaatst door Wytse Kamsma

Wij nodigen u van harte uit voor de voorjaars-ontmoetingsdag op zaterdag 18 april 2009 in de Emmauskerk, Ra 4 te Groningen (wijk Lewenborg, telefoon 050-541 21 15) De bijeenkomst begint ’s morgens om 10 uur – ontvangst met koffie om 9.30 uur - en eindigt om ongeveer 16.00 uur. We maken die dag ons eerste lustrum vol. Kees Kok, teamleider in de Rode Hoed in Amsterdam en verbonden aan het ‘Leerhuis voor Liturgie’ wil met ons spreken, denken, zingen en vieren aan de hand van gedachten door de Nederlandse Dominicanen neergelegd in de brochure Kerk & Ambt: We bezinnen ons dus op: ‘Kerk met toekomst’.

We denken dat we u een interessante en spirituele dag kunnen aanbieden. We heten u dan ook heel hartelijk welkom op 18 april aanstaande.

De deurcollecte is deze keer voor pater Yde de Lange, pater van de h. Geest, in Borana, Ethiopië. Meer daarover vindt u in het programmaboekje van de dag zelf. Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn, wilt u dat dan even laten weten aan het secretariaat.

Contact

vereniging 'n Herberg
p.a. Mw. W. Altena (secretaris)
Mammoetveld 26
8017 MA Zwolle
0388 535 380
KvK 02082765