pastor Dirk ten Dam overleden

woensdag 21 mei 2014, geplaatst door Johan Janzen

Op maandag 19 mei is emeritus-pastor Dirk ten Dam overleden. De vrijdag ervoor werd hij getroffen door een hersenbloeding. Vanuit onze vereniging, waarvan hij ook lid was, bestond een zekere band: zowel de bijeenkomsten, voor zover de Provincie Groningen aan de beurt was (de meest recente was vorig jaar 19 oktober), als de studiedagen van Huub Schumacher, vonden plaats in ‘zijn’ Emmauskerk. Hij was daar dan vaak aanwezig en was er (informeel) contact. Vorig jaar in hetzelfde weekend (25/26 mei 2013) nam Dirk afscheid van zijn directe pastorale verantwoordelijkheid waarbij Huub op die zaterdag nog een lezing heeft gegeven. Het bestuur heeft naar aanleiding hiervan onderstaande “In memoriam” aan de Walfriedparochie gestuurd.

In Memoriam Dirk ten Dam.

Mede namens het bestuur en alle leden van vereniging ’n Herberg wil ik ons medeleven uitspreken bij het zo plotseling overlijden van Dirk.

Zijn uitnodigende oecumenische gastvrijheid was hartverwarmend. Hij was een man die naar mensen keek en niet wat hun functie, geaardheid of herkomst was. Zij die hem na stonden zullen hem heel erg gaan missen nu hij zo plotseling is gestorven. Wij, als bestuur en leden van ’n Herberg, zullen hem blijven herinneren als die gastvrije gastheer bij onze bijeenkomsten in de Emmaus. Bij hem konden we ons thuis voelen. Zijn dienende aanwezigheid zal node gemist worden. De goede geest en bezieling van Dirk hopen we als een erfenis blijvend te ervaren bij onze bijeenkomsten in de Emmaus. We wensen naasten, familie en de parochiegemeenschap van de Emmaus kracht en vrede toe. We leven intens met u mee.

Dirk dank dat we jou mochten kennen en rust in vrede in de handen van de levende God.

Wilma Altena secretaris vereniging ’n Herberg.

Dirk ten Dam is 76 jaar geworden.

Contact

vereniging 'n Herberg
p.a. Mw. W. Altena (secretaris)
Mammoetveld 26
8017 MA Zwolle
0388 535 380
KvK 02082765