Nieuws vanuit het bestuur

donderdag 27 maart 2014, geplaatst door Johan Janzen

Tijdens de bestuursvergadering van 13 maart j.l. heeft Ben Gerdes aangegeven om (vanwege zijn leeftijd) zijn bestuursactiviteiten op een lager pitje te willen gaan zetten. Nadat vorig jaar Maria Scholtens en Door Schaafsma al afscheid hebben genomen, betekent dit opnieuw een forse aderlating voor de vereniging. We willen Ben ook zeer bedanken voor zijn positieve bijdrage voor ’n Herberg. Uiteraard zal hij gelukkig, wat eveneens geldt voor Door en Maria, normaal gesproken gewoon aanwezig zijn tijdens de voor- en najaarsbijeenkomsten en eventueel daar waar nodig nog (wat) ondersteuning bieden. Inmiddels ontvingen wij ook de mededeling dat onze oud-penningmeester Gerda Wouts enige weken geleden is verhuisd naar Alkmaar en als zodanig haar lidmaatschap heeft opgezegd. Wij wensen haar, samen met Harry, daar nog hele fijne jaren toe. Het bestuur wordt nu nog vertegenwoordigd door 5 enthousiaste personen, nog (net) voldoende de vereniging draaiende te houden maar wel reden eens een verzoek te doen of mogelijk andere leden ook een meer actieve bijdrage willen leveren. Dit betekent eventueel het bijwonen van enkele bestuursvergaderingen per jaar maar vooral om mee te denken en mede een invulling te geven aan de ’n Herberg-dagen. (PS: Inmiddels is Ben tijdens de laatste ’n Herberg-dag op 29 maart j.l. door de voorzitter, Ciel Huitema, bedankt voor zijn bijdrage en inzet en hem daarvoor een bloemetje aangeboden.)

Contact

vereniging 'n Herberg
p.a. Mw. W. Altena (secretaris)
Mammoetveld 26
8017 MA Zwolle
0388 535 380
KvK 02082765