Najaarsbijeenkomst 3 okt a.s. in Assen

zaterdag 22 augustus 2015, geplaatst door Johan Janzen

Zaterdag 3 oktober a.s. zal door de vereniging ‘n Herberg weer een najaarsbijeenkomst worden georganiseerd. De deuren in het kerkelijke centrum ‘De Open Hof’ te Assen gaan open om 9:30 en zal duren tot ongeveer 16:00. De bijeenkomst zelf begint ’s morgens om 10.00 uur. Het morgenprogramma beginnen we met een kort liturgisch moment waarna we het woord geven aan de inleidster op deze dag mevr. Drs. Toos Scholte. Zoals wellicht bekend zou ze haar inleiding geven tijdens de voorjaarsbijeenkomst begin maart maar door ziekte was ze toen verhinderd. Gelukkig is van het gedwongen uitstel geen afstel gekomen en hopen we haar op 3 oktober in de Sleutelbloemstraat 1 te verwelkomen. Drs. Toos Scholte is lid van de Congregatie van de Zusters van Liefde. Ze werkte o.a. in het basisonderwijs en was enkele jaren werkzaam in de paramedische sector. Tijdens de studie theologie is ze overgestapt naar “kerkelijk werk” n.l. als diaconaal consulent in het dekenaat Delflanden. Zo ongeveer de mooiste tijd van haar leven. Boeiend, leerzaam en zeer goed aansluitend op de doelstelling van haar Congregatie. De grote groep ouder wordende zusters vraagt veel zorg en aandacht. Nu zij in aantal afnemen zoeken zij praktisch en beleidsmatig naar mogelijkheden om hun gedachtegoed door te geven en anderen te inspireren door regelmatig in gesprek te gaan met geïnteresseerden. Bijbelstudie en geloofsverdieping vormen de kern van haar leven. “Als al die religies er nu eens niet waren, zou het dan niet rustiger zijn in de wereld?” Zomaar een zinnetje in zo maar een gesprekje op de pont over het IJ in Amsterdam. Wat doet “geloven” met mensen? En wat is nou eigenlijk geloven? En waarover gaat dat dan? Tja….hoe langer je erover nadenkt, des te eenvoudiger “geloven” eigenlijk zou moeten zijn; en tegelijk des te paradoxaler. Immers: wij mensen zijn autonoom; willen niet afhankelijk zijn; we doppen onze eigen boontjes wel… Maar als het leven onbegrijpelijk is, alles ons uit handen wordt geslagen, zoeken we een oorzaak, een adres: iets of iemand die we de schuld kunnen geven… En hoe verlangen we er soms naar ons gedragen te weten, alles uit het handen te kunnen geven en het aan een ander over te laten als het ons allemaal te veel wordt…
Genoeg dus om samen over na te denken.

Na de lunchpauze, is er eerst gelegenheid voor ontmoeting, het desgewenst schrijven van voorbeden en het bezoeken van de boekentafel. Daarop aansluitend begroeten we ds. Jan Eerbeek. Hij is al jarenlang gevangenispastor en zal ons op boeiende wijze meenemen naar zijn werk bij o.a. jonge mensen die gevangen zitten en weer vrijkomen. Hij is medeoprichter van EXODUS. We sluiten de dag, zoals gewoonlijk af, met een korte viering. Voor leden is de bijeenkomst gratis incl. het eerste kopje koffie en soep. Aan diegenen die deze dag bezoeken en geen lid zijn, vragen wij € 10. entree. Maar zijn ook van harte welkom!

De locatie is dit keer weer in Drenthe, in het kerkelijke centrum ‘De Open Hof’, Sleutelbloemstraat 1 ( wijk Vredeveld) te Assen.

Contact

vereniging 'n Herberg
p.a. Mw. W. Altena (secretaris)
Mammoetveld 26
8017 MA Zwolle
0388 535 380
KvK 02082765