Najaar studiedag 2017: Huub Schumacher

dinsdag 3 oktober 2017, geplaatst door Johan Janzen

Op zaterdag 30 september vond de 2e studiedag, nieuwe vorm, plaats. Zowel de inleider als de locatie waren niet nieuw: we mochten Huub Schumacher weer welkom heten in de Emmauskerk te Groningen.

Eerst werd stil gestaan bij het overlijden, in juni van dit jaar, van ons zeer gewaardeerd lid Jan Oosterman. Hij was ook altijd aanwezig bij de studiedagen van Huub, de laatste jaren begeleidde hij op viool de zang tijdens de slotviering met viool. Jan wordt node gemist.

Het thema van deze studiedag was: “Drewermann’s visie op leiden en troost”. Eugen Drewermann is een Duits theoloog, psychotherapeut en schrijver. Geboren in 1940 en in die hoedanigheid nog steeds werkzaam in Paderborn. Wat bedoelt Drewermann met ‘God’ en ‘geloven’ en wat voegt dat aan je toe, ook als je door leed in zwaar weer verkeert. Huub is daar, op zijn bekende, zeer ge├»nspireerde wijze, dieper op ingegaan, zowel in de ochtend-inleiding als in de middag waarbij het accent meer lag op (het beantwoorden van) vragen en verder interactief gesprek. Afgesloten door de viering die als titel had: “Bieden we elkaar houvast”. Jammer dat een zo relatief kleine groep aanwezigen (24) hiervan getuige waren.

In ieder geval was men (gemiddeld) zodanig enthousiast dat al een voorschot is genomen op de najaar studiedag van volgend jaar waarbij ‘bidden’ het thema wordt. Wie kan hier beter over vertellen dan Huub Schumacher en aangezien hij zelf hier ook niet onwelwillend tegenover staat; wat let ons dan om hier dan geen vervolg aan te geven.

Rond een uur of 4 ging iedereen weer huiswaarts weer veel ‘bagage’ meenemend.

Contact

vereniging 'n Herberg
p.a. Mw. W. Altena (secretaris)
Mammoetveld 26
8017 MA Zwolle
0388 535 380
KvK 02082765