LAATSTE studiedag Huub Schumacher: een bijzondere dag

zaterdag 20 februari 2016, geplaatst door Johan Janzen

Het was een feest, de zaal was ook als zodanig ingericht, terwijl het eigenlijk geen feest was. Huub Schumacher, ‘onze’ catecheet uit Elshout gaf op 19 februari 2016 zijn laatste studiedag in het Noorden. Nog een prachtige inleiding als “Klap op de vuurpijl”, gevolgd door de vele bedankjes en liederen van de deelnemers. En de viering op het eind. Het is mooi geweest maar voor de meesten met bloedend hart. Uiteraard lag het accent voor een deel op alles wat hij de afgelopen 12 jaar, gestart in 2005, teweeg heeft gebracht. Een aantal waren van begin tot eind aanwezig.

De vereniging ’n Herberg heeft gezorgd voor een hele mooie dag: de zaal was versierd met slingers-ballonnen en de lunch gezamenlijk genuttigd incl. soep en kroketten. Speciale dank gaat ook uit naar de beheerder van de Emmauskerk, Jan Janssens, die tijdens en om deze dag heen zeer behulpzaam was en dit afscheid mede tot een succes heeft gemaakt. Huub heeft de gemeende, “nuchtere” bedankjes en moeite zeer gewaardeerd. Als cadeau heeft Wilma een soort herinneringsboek samengesteld waarin de deelenemers het e.e.a. in de vorm van bevindingen, anekdotes en liederen hebben bijgedragen. Daarnaast een kaars met het embleem van ‘n Herberg.

Of er, in welke vorm dan ook, nog een soort gevolg aan wordt gegeven, valt te betwijfelen. Alhoewel Huub heeft aangegeven best nog wel bereid te zijn incidenteel te willen komen, lijkt het lastig om dan een enigszins aanvaardbare groep bij elkaar te krijgen. Aan het bestuur zal het niet liggen! Uiteraard zal het de komende tijd binnen de vereniging aan de orde komen. Via de Website zullen we het e.e.a. op de hoogte houden. Uiteraard worden suggesties in deze richting ook zeer op prijs gesteld. Met in eerste instantie de secretaris, Wilma Altena, kan via deze site dan wel via de mail te allen tijde contact worden opgenomen.

Contact

vereniging 'n Herberg
p.a. Mw. W. Altena (secretaris)
Mammoetveld 26
8017 MA Zwolle
0388 535 380
KvK 02082765