Kerstbrief 2010

zondag 19 december 2010, geplaatst door Wytse Kamsma

Dit jaar van luidruchtige verkiezingen, die uitliepen op een volksvertegenwoordiging door uiterste verdeeldheid in evenwicht, maar een landsbestuur bleek eigenlijk niet mogelijk… De geruchten in kranten en op TV van overvallen op straat, in winkels en op vrachtwagens verblijden ons ook al niet erg… En de vroeg ingevallen winter heeft het velen van ons moeilijk gemaakt de straat op te gaan en elkaar op te zoeken… In de woestijn van dit alles trof mij een Vesperviering in de Advent. Een moment van stilte en contemplatie, van zingen en je richten op wat er in een mensenleven toe doet. ’n Herberg-ervaring.

Uit Jesaja wordt gelezen, zijn fantastische droomgezichten uit hoofdstuk 35: De steppe zal bloeien, en lachen en juichen. De woestijn een plotseling bloeiende vlakte, een roos! Jesaja vermoedt al onze aarzelingen. Hij vermaant ons: Je moet er ook voor willen gáán: versterk je slappe handen, geef je knikkende knieën kracht. Hol niet voorbij. Wees sterk!

En dan brandt hij los in allerlei visioenen:
Die het niet meer zag zitten, vindt een uitweg. Die doof was voor elke communicatie, geeft nu gehoor. Die bij de pakken neerzat, staat op en loopt, nee rent als een hert.
Die monddood gemaakt in zwijgen achter aan bleef, laat van zich horen, jubelt het uit!
En zo is er een visioen van land dat vruchtbaar wordt. Van een veilige weg, waar geen dwazen of schurken over gaan, een ‘weg tot heiliging’, bestemd voor de gemeente, - en die bewandelt ook die weg – Kortom: vrolijkheid en vreugde, en weg zijn verdriet en gezucht.
Waar haalt Jesaja dat vandaan?
Het zou goed kunnen zijn dat hij zijn inspiratie vindt in psalm 85 die wij baden en zongen.
En zo zouden wij dat kunnen.
De psalmist bejubelt Gods genade en trouw, en gerechtigheid en vrede.
En de Trouw van de Eeuwige is als zaad in de aarde. Gods trouw nodigt ons tot vertrouwen,
en trouw aan elkaar, en geeft ons zo vrede.
En gerechtigheid staat als een zon aan de hemel. Daarin koesteren wij ons.
Daarin vinden wij energie en inspiratie om evenzo te doen.
Wij hebben die spiegeling van trouw en gerechtigheid, vrede en genade, gezien in Jezus van Nazareth. Wij hebben althans de verhalen over hem tot nu toe overgeleverd.
In Hem vinden wij de dromen van Jesaja tot werkelijkheid worden.
Dat ze voor ons voeding zijn, en steun, en inspiratie voor een leven van mens voor mensen…
In ’n Herberg proberen we zo soms hiervan iets naar boven te halen. Dromen duiden en zien hoe ze in onze werkelijkheid passen. Twee maal per jaar een bijeenkomst waar iemand inspirerend spreekt en ons op het vertrouwde spoor zet.

In het komende jaar, op 26 maart in Assen zal prof. dr. R. Ruard Ganzevoort zijn, een praktisch theoloog van de vrije Universiteit in Amsterdam. Hij was regelmatig te zien op TV in een of ander forum. De inleiding zal gaan over ‘ De Hand van God en andere verhalen’.

Voor zijn talloze andere publicaties verwijs ik belangstellenden graag naar zijn website. Op die dag willen we u ook enkele vragen voorleggen met betrekking tot de voortgang van ons samenzijn. Voor de najaarsbijeenkomst, gepland op 1 oktober in Heerenveen hebben we Hans Bouma, schrijver van veel bekende boeken en boekjes, gepolst en hij heeft toegezegd aanwezig te zijn. Onderwerp kan zijn: ‘Een leven lang bidden’, zijn laatste boek. We moeten dit nog verder bespreken.

Om een en ander te kunnen blijven organiseren is de inzameling van de contributie 2011 van al onze leden van groot belang. Nog steeds kan de minimum bijdrage op € 20,- blijven staan, dank zij sommige draagkrachtige lieden die daar spontaan boven uit kunnen gaan. Maar niemand blijve weg als ook het minimum niet haalbaar is! Wij verzoeken u vriendelijk uw bijdrage vóór 1 februari 2011 over te maken op gironummer 2001069 ten name van: vereniging ’n Herberg, p/a Planetenlaan 195, 9742 HG Groningen, onder vermelding van: ‘bijdrage ’n Herberg 2011’. Wij hebben geen dure acceptgirokaarten. We hopen dat deze herinnering voor u voldoende is. Het bestuur wenst u een gezegend 2011 toe, in de hoop dat de Christus in de Bijbel voor allen een spiegeling van Gods Trouw en Genade, Gerechtigheid en Vrede mag zijn, en zo een lichtende bron van inspiratie voor het leven als mens voor mensen.
Namens het bestuur,

Ben Gerdes, secretaris

Contact

vereniging 'n Herberg
p.a. Mw. W. Altena (secretaris)
Mammoetveld 26
8017 MA Zwolle
0388 535 380
KvK 02082765