Crisis in de kerk: een ramp of nieuwe kansen voor het volk God’s?

woensdag 14 april 2010, geplaatst door Wytse Kamsma

Zou God zelf achter de blunders van de kerk zitten?” vraagt columnist Suurmond zich in het dagblad Trouw af. Tja, dat zou best kunnen.

Het bolwerk van de katholieke kerk vertoont barsten en wordt ongeloofwaardig als zij liefde preekt en niet waarmaakt. Het wordt steeds duidelijker dat God en het kerkinstituut niet samenvallen. In de naaste toekomst, nĂș al, zal er steeds meer verantwoordelijkheid komen te liggen op ons, God’s volk onderweg. Er is nieuwe ruimte ontstaan voor groepen als ‘n Herberg in het Noorden.

We kunnen nu ons gezicht laten zien en verder gaan op onze pelgrimstocht, vol hoop in de toekomst. Vol durf ook, om de deugd van creatieve ongehoorzaamheid te tonen. Het gebeurt al op veel plaatsen: vrouwen gaan voor in de eucharistie. Niet-priesters bedienen de laatste sacramenten. De oecumene bloeit en mensen vieren samen de Maaltijd. En homo’s gaan gewoon ter communie, ondanks kerkelijke verboden.

Er is een tijd aangebroken om onze verworvenheden ook openlijk te laten zien.

Wies Stael-Merkx

Contact

vereniging 'n Herberg
p.a. Mw. W. Altena (secretaris)
Mammoetveld 26
8017 MA Zwolle
0388 535 380
KvK 02082765