Frans de Smit nieuwe voorzitter ‘n Herberg!

zondag 3 april 2016, geplaatst door Johan Janzen

Op woensdag 20 april jl. is tijdens de reguliere bestuursvergadering Frans de Smit benaderd om de voorzittershamer over te nemen van Ciel Huitema die tijdens de voorjaarsbijeenkomst te Wolvega op 12 maart jl. mededeelde aan de aanwezigen dat ze stopt als voorzitter. We zijn als bestuur erg blij dat Frans hierop positief heeft geantwoord en we hem kunnen verwelkomen als onze nieuwe voorzitter. Frans, we wensen je een goede tijd met ons en de gehele verdere vereniging toe. Ciel nam in 2012 het stokje over van Richard van Westerlaak, die inmiddels ruim 2 jaar geleden helaas is overleden. Daarbij gaf ze direct aan dat ze het voor 4 jaar wilde doen, het bestuur was hierop voorbereid. Ze blijft wel gewoon lid dus gelukkig is ze voor de vereniging niet verloren en zal normaliter aanwezig zijn tijdens de ontmoetingsdagen samen met haar man Sible. We willen we Ciel hierbij nog HEEL HARTELIJK DANKEN voor de geweldige bijdrage die ze, zowel op organisatorisch als op inhoudelijk vlak, heeft geleverd voor onze vereniging!

Drs. Frans de Smit, woonachtig te Groningen, is em. Pastoraal werker; geassocieerd aan de Karmel. Studeerde andragogiek en theaterwetenschappen in Groningen en theologie aan de Katholieke Universiteit te Utrecht. Hij werkte vervolgens ruim 25 jaar in verschillende geledingen van de jeugdhulpverlening. Frans was daarnaast van 1997 tot 2007 verbonden aan de Martinusparochie in Groningen en de parochie van de H. Theresia van Lisieux in Hoogkerk. Van 2001 tot op heden is hij actief in het woonwagenpastoraat in het noorden.

Contact

vereniging 'n Herberg
p.a. Mw. W. Altena (secretaris)
Mammoetveld 26
8017 MA Zwolle
0388 535 380
KvK 02082765