Nieuws

don 30 apr '20: Frans de Smit OVERLEDEN
In memoriam.†

Op vrijdag 17 april jl. is thuis, na een ziekbed, overleden onze voorzitter Frans de Smit. Frans was vanaf 2016 voorzitter van onze vereniging ‘n Herberg. Een korte tijd heeft hij deze functie mogen bekleden. Een man die niet u… lees meer

vrij 10 apr '20: Slotbijeenkomst Wolvega niet doorgegaan
Op 4 april had de slotbijeenkomst van ‘n Herberg plaats moeten hebben maar vanwege de corona-maatregelen kon dat helaas niet doorgaan. Van uitstel komt geen afstel. Echter, afhankelijk van deze wereldlijke ontwikkelingen is het nog niet mogelijk e… lees meer
vrij 30 aug '19: Najaarsbijeenkomst 5 oktober Groningen
Zaterdag 5 oktober a.s. zal door de vereniging ‘n Herberg een najaarsbijeenkomst worden georganiseerd. En wel traditiegetrouw in de Emmauskerk in Groningen. Zie bijgevoegde uitnodiging. De deuren gaan open om 9:30 en zal duren tot ongeveer 15:… lees meer
vrij 29 mrt '19: Voorjaarsbijeekomst 2019 (Wolvega)
Zaterdag 16 maart j.l. hielden we onze ontmoetingsdag in het parochiehuis te Wolvega. Helaas was de opkomst weer (zeer) mager: slechts 14 personen namen de moeite om het verder mooie programma bij te willen wonen. Het erg slechte weer zal hierbij… lees meer
zat 12 jan '19: Tini Hilgenkamp overleden
In memoriam.†

Op donderdag 22 november 2018 is Tini Hilgenkamp-Alsters overleden. De afscheidsviering was op woensdag 28 november in het de kerk van Rolde waarbij (op haar verzoek) Huub Schumacher is voorgegaan. Tini was een heel trouw en be… lees meer

di 7 aug '18: Huub Schumacher weer op najaarsbijeenkomst
Op zaterdag 29 september a.s. zal in de Emmauskerk te Groningen (wijk Lewenborg) Huub Schumacher weer onze gast zijn (de voor ‘n Herberg vertrouwde priester, theoloog en publicist). We heten u dan vanaf 09.30 uur van harte welkom met koffie/thee… lees meer
di 3 apr '18: Voorjaarsbijeenkomst 2018 (Wolvega)
Zaterdag 17 maart j.l. hielden we onze ontmoetingsdag in het parochiehuis te Wolvega. Door ziekte, de griep heerste nog volop, was de opkomst mager. Maar met de aanwezigen hadden we een hele fijne en inspirerende dag.

‘s Morgens was Peter van… lees meer

zon 15 okt '17: Artikel Paul Steverink over Kameroen
Stel je eens voor, je ontmoet een vluchteling die je vertelt van een conflict waar je nog niet van had gehoord. En dan raak je door die ontmoeting betrokken bij mensen die deel uitmaken van heftige gebeurtenissen die uit dit conflict voortvloeien…. lees meer
di 3 okt '17: Najaar studiedag 2017: Huub Schumacher
Op zaterdag 30 september vond de 2e studiedag, nieuwe vorm, plaats. Zowel de inleider als de locatie waren niet nieuw: we mochten Huub Schumacher weer welkom heten in de Emmauskerk te Groningen.

Eerst werd stil gestaan bij het overlijden, in j… lees meer

ma 10 jul '17: Jan Oosterman overleden
In memoriam.†

Op dinsdag 13 juni is Jan Oosterman overleden. Maandag 19 juni hebben we hem herdacht in een afscheidsdienst in de parochiekerk te Stadskanaal. Jan was een heel trouw lid van ’n Herberg. Ook mochten we genieten van zijn viool… lees meer

zon 26 mrt '17: Voorjaarsbijeenkomst 2017 (Wolvega)
Zaterdag 25 maart vond weer een voorjaarsbijeenkomst plaats van ‘n Herberg in het parochiehuis te Wolvega. Ondanks de wat tegenvallende opkomst (20), afmeldingen door ziekte en (misschien) mooie weer, was het toch weer een geslaagde dag. Mede vero… lees meer
zon 16 okt '16: 1e Najaar studiedag 2016 in Groningen
24 september j.l. heeft in de Emmauskerk in Groningen de eerste studiedag van ‘n Herberg plaatsgehad.

Voor het ochtendprogramma mochten wij Wouter Slob welkom heten. Wouter is predikant van de [HTML_REMOVED]PKN[HTML_REMOVED]-gemeente Anloo en part-time bijzonder hooglera… lees meer

zon 3 apr '16: Frans de Smit nieuwe voorzitter 'n Herberg!
Op woensdag 20 april jl. is tijdens de reguliere bestuursvergadering Frans de Smit benaderd om de voorzittershamer over te nemen van Ciel Huitema die tijdens de voorjaarsbijeenkomst te Wolvega op 12 maart jl. mededeelde aan de aanwezigen dat ze st… lees meer
zat 2 apr '16: Voorjaarsbijeenkomst te Wolvega
Op zaterdag 12 maart a.s. heeft weer de ontmoetingsdag van ‘n Herberg plaatsgevonden, deze keer (voor het eerst) in het parochiehuis te Wolvega. Een hele fijne locatie met een mooi ingericht zaaltje, passend bij het aantal mensen die de moeite had… lees meer
zat 20 feb '16: LAATSTE studiedag Huub Schumacher: een bijzondere dag
Het was een feest, de zaal was ook als zodanig ingericht, terwijl het eigenlijk geen feest was. Huub Schumacher, ‘onze’ catecheet uit Elshout gaf op 19 februari 2016 zijn laatste studiedag in het Noorden. Nog een prachtige inleiding als “Klap op … lees meer
zon 14 feb '16: Voorjaarsbijeenkomst 2016 in Wolvega
Op zaterdag 12 maart a.s. zal de ontmoetingsdag van ‘n Herberg plaatsvinden in het parochiehuis te Wolvega. In de ochtendsessie worden we door emeritus pastoor Dorus Metz wakker geschud! Hij stelt zichzelf maar vooral ons de vraag: “Hoe komt he… lees meer
zon 3 jan '16: LAATSTE studiedag Huub Schumacher
Vrijdag 19 februari a.s. is het zover. Catecheet Huub Schumacher uit het Brabantse Elshout zal dan voor de laatste maal hier in het Noorden een studiedag verzorgen. Met name voor degenen die de afgelopen jaren bij eerdere aanwezig zijn geweest, ee… lees meer
don 8 okt '15: ToosScholtes+JanEerbeek
Zaterdag 3 oktober heeft weer de najaar bijeenkomst van ‘n Herberg plaatsgehad. Mogelijk door het mooie weer maar de opkomst viel tegen, slechts 19 leden waren aanwezig. En dat ondanks het goede programma wat de vereniging weer had geregeld: ‘s mo… lees meer
zon 23 aug '15: Start laatste seizoen studiedagen Huub
Vrijdag 18 september is de eerste van 3 studiedagen met drs. Huub Schumacher met als algemeen thema “het inbeelden en/of verbeelden van God en de gevaren en mogelijkheid daarvan”. Zie bijgevoegde document: Folder studiedagen en de informatie bij d… lees meer
zat 22 aug '15: Najaarsbijeenkomst 3 okt a.s. in Assen
Zaterdag 3 oktober a.s. zal door de vereniging ‘n Herberg weer een najaarsbijeenkomst worden georganiseerd. De deuren in het kerkelijke centrum ‘De Open Hof’ te Assen gaan open om 9:30 en zal duren tot ongeveer 16:00. De bijeenkomst zelf begint ’s… lees meer
zon 8 mrt '15: Ciel Huitema
Zaterdag 7 maart j.l. heeft weer de voorjaarsbijeenkomst plaatsgehad. Helaas was de inleidster voor die dag, Toos Scholtes, ziek en moest verstek laten gaan. Het werd door haar erg betreurd; 3 dagen eerder bleek dat het niet haalbaar was om te kom… lees meer
woe 11 feb '15: Laatste seizoen studiedagen Huub Schumacher
Tijdens de vorige bijeenkomst in november 2014 heeft Huub Schumacher aangegeven dat hij na het komende seizoen 2015-’16 stopt met de studiedagen in Groningen. Hij is dan 70 jaar; een mooi moment om het (ook) in dit opzicht wat rustiger aan te doen… lees meer
woe 14 jan '15: Voorjaarsbijeenkomst 'n Herberg
Vereniging ’n Herberg organiseert op 7 maart a.s. weer een (voorjaars)bijeenkomst, deze keer in de stad Groningen. De inleidster op deze dag is drs. Toos Scholtes, een moderne religieuze, die een boeiend verhaal gaat houden. Ze gaat met ons in ge… lees meer
zon 23 nov '14: Ciel Huitema onderscheiden met de Pater Grasveldpenning
Zaterdag 22 november j.l. vond het feest plaats van 60 jaar Solidair Fryslân. Tijdens het programma werd onze voorzitter, Ciel Huitema, onderscheiden met de Pater Grasveldpenning. Ciel is sinds maart 2009 lid van de beleidsgroep van Solidair Frie… lees meer
zon 9 nov '14: Ad de Groot
Zaterdag 8 november, de datum waarop de oud-voorzitter en medeoprichter van ’n Herberg Richard van Westerlaak een jaar geleden overleed, vond in het parochiehuis te Joure de najaarbijeenkomst 2014 van ’n Herberg plaats. Het weer was prachtig, de l… lees meer
zon 9 nov '14: Enquête.
Aan het eind van de najaarbijeenkomst (Joure, 8 november) zijn enquêtes uitgereikt waarin wordt gevraagd een oordeel te geven over het nut en (eventueel) voortbestaan van onze vereniging ’n Herberg. Feit is namelijk dat het ledenaantal terugloopt… lees meer
zon 7 sep '14: Evaluatie vereniging 'n Herberg 4 sept jl.
Op donderdagmiddag 4 september jl. is het algemeen bestuur van ´n Herberg bij elkaar geweest om eens te brainstormen en evalueren waar de vereniging nu eigenlijk staat. Hierbij was tevens uitgenodigd Martin Nieboer, hoofdredacteur van het in relig… lees meer
zon 22 jun '14: Voorzitter Bezield Verband Utrecht op najaarsbijeenkomst
Op zaterdag 8 november a.s. zal dhr. Ad de Groot onze gast zijn tijdens de najaarsbijeenkomst, voorzitter van Bezield Verband Utrecht! Onder coördinatie van het [HTML_REMOVED]BVU[HTML_REMOVED] is in de afgelopen periode een Breed Manifest opgesteld, waarop dhr. de Groot uite… lees meer
woe 21 mei '14: pastor Dirk ten Dam overleden
Op maandag 19 mei is emeritus-pastor Dirk ten Dam overleden. De vrijdag ervoor werd hij getroffen door een hersenbloeding. Vanuit onze vereniging, waarvan hij ook lid was, bestond een zekere band: zowel de bijeenkomsten, voor zover de Provincie Gr… lees meer
zon 6 apr '14: ds. Ynte de Groot
Zaterdag 29 maart j.l. was het weer zover en vond de (reguliere) voorjaarsbijeenkomst 2014, deze keer in Assen plaats. Spreker was ds. Ynte de Groot, predikant van de Protestantse kerk in Groningen (de Fontein). Mogelijk vanwege het mooie weer vie… lees meer
don 27 mrt '14: Nieuws vanuit het bestuur
Tijdens de bestuursvergadering van 13 maart j.l. heeft Ben Gerdes aangegeven om (vanwege zijn leeftijd) zijn bestuursactiviteiten op een lager pitje te willen gaan zetten. Nadat vorig jaar Maria Scholtens en Door Schaafsma al afscheid hebben genom… lees meer
zon 2 mrt '14: Studiedagen Huub Schumacher
Op vrijdag 21 februari j.l. heeft weer de 3e en laatste studiedag van Huub Schumacher voor dit seizoen plaatsgehad in de Emmauskerk te Groningen (wijk Lewenborg). Het thema van dit seizoen was “Het mens-zijn moet gered worden”. Nadat het op 20 sep… lees meer
zat 15 feb '14: Voorjaarsbijeenkomst 2014
Op zaterdag 29 maart zal ds. Ynte de Groot onze gast zijn tijdens de voorjaarsbijeenkomst 2014 in de Open Hof te Assen. Ds. Ynte de Groot is predikant van de Protestantse kerk en woont in Groningen. Hij zal spreken over de Reformatie; waarom kr… lees meer
zon 10 nov '13: Richard van Westerlaak overleden
Op zaterdagavond 9 november 2013 ontvingen wij het droeve bericht dat onze oud-voorzitter en mede oprichter van de vereniging ‘n Herberg op 84 jarige leeftijd is overleden. Ondanks het feit dat we wisten dat hij ongeneeslijk ziek was, kwam zijn ov… lees meer
zat 19 okt '13: Hilda van Schalkwijk
Najaar bijeenkomst 2013 in de Emmauskerk te Groningen. lees meer
zat 28 sep '13: Nieuwe website 'n Herberg
Met enige trots (het zal inmiddels zijn opgevallen) presenteren wij hierbij de nieuwe website van ‘n Herberg. De bedoeling is om de dienstverlening hiermee te verbeteren, de inhoud actueel te houden en de betrokkenheid van een ieder te vergroten. … lees meer
zat 20 apr '13: Pieter van der Horst
Deze dag zijn we bijeen in Heerenveen in het Trinitasgebouw. Plm. 30 aanwezigen hebben de moeite genomen om hier naartoe te komen op deze zonovergoten dag. Het is ook een dag van ontmoeting en van hartelijk weerzien. lees meer
ma 29 okt '12: Tamarah Benima
Verslag van ’n Herbergdag op zaterdag 6 oktober 2012. Plaats: de Open Hof te Assen van 10.00 uur – 16.00 uur.

Deze dag is mevr. Tamarah Benima onze gast. Zij viert met ons de Sjabbatmorgen. Deze wordt gewoonlijk in de Sjoel (Joods bedehui… lees meer

zon 12 aug '12: Veranderingen in het bestuur
Vorig jaar al heeft onze penningmeester te kennen gegeven dat ze met ingang van dit jaar wilde stoppen met haar werkzaamheden. We hebben toen – tevergeefs – naarstig gezocht naar een vervanging. Ook de secretaris gaf dit jaar te kennen dat hij om … lees meer
di 24 apr '12: Dr. Els Maeckelberghe
>Voorjaar bijeenkomst 2012 in de Emmauskerk te Groningen: “Zou je eeuwig willen leven?” d.d. 24 maart 2012. Verslag.

Mevrouw Dr. [HTML_REMOVED]E.L.M.[HTML_REMOVED] Maeckelberghe houdt de inleiding “Zou je eeuwig willen leven?“. Zij is ethicus en werkt als doc… lees meer

zat 25 feb '12: Uitnodiging voorjaarsbijeenkomst: "Zou je eeuwig willen leven?"
Wij nodigen u van harte uit voor de voorjaars-ontmoetingsdag op zaterdag 24 maart 2012in de Emmauskerk, Ra 4 te Groningen. De bijeenkomst begint ’s morgens om 10 uur – ontvangst met koffie om 9.30 uur - en eindigt met een slotviering om ongeveer 1… lees meer
don 15 dec '11: Kerstbrief 2011
De wereld om ons heen is nogal in verwarring, door politieke onlusten in het middenoosten, door economische misrekeningen, misdragingen zelfs, en aarzelend beleid, door paniekerige berichtgevingen om sensatiezucht tevreden te stellen, door zucht n… lees meer
don 20 okt '11: Hans Bouma
Wie de voordracht van Hans Bouma over bidden over zich kreeg uitgestort zoals de regen neerdaalt in de bomen, zal begrijpen dat een woordelijk verslag niet haalbaar is. Zelfs een lijn van het verhaal is niet meer dan een stippellijn geworden, rege… lees meer
ma 11 apr '11: Ruard Ganzevoort
Het verslag van de ochtendlezing door dr. Ruard Ganzevoort, geschreven door Ale Bakker is hiernaast te downloaden. Daarnaast is hier ook het door Ciel Huitema geschreven verslag geschreven van de middagbespreking hier te vinden. lees meer
zon 19 dec '10: Kerstbrief 2010
Dit jaar van luidruchtige verkiezingen, die uitliepen op een volksvertegenwoordiging door uiterste verdeeldheid in evenwicht, maar een landsbestuur bleek eigenlijk niet mogelijk… De geruchten in kranten en op [HTML_REMOVED]TV[HTML_REMOVED] van overvallen op straat, in wink… lees meer
ma 11 okt '10: Margreeth de Boer
Vooraf hadden wel 24 mensen aangekondigd dat zij niet aanwezig konden zijn. En dat veroorzaakte een lichte paniek bij de ontvanger van die berichten. Toch waren 34 belangstellenden voor ‘Duurzaamheid [HTML_REMOVED]&[HTML_REMOVED] Rentmeesterschap’ wél aanwezig. En wij volgde… lees meer
woe 14 apr '10: Crisis in de kerk: een ramp of nieuwe kansen voor het volk God's?
[HTML_REMOVED]“[HTML_REMOVED]Zou God zelf achter de blunders van de kerk zitten?” vraagt columnist Suurmond zich in het dagblad Trouw af. Tja, dat zou best kunnen.

Het bolwerk van de katholieke kerk vertoont barsten en wordt ongeloofwaardig als zij liefde preekt en nie… lees meer

zat 10 apr '10: Wies Stael-Merkx
Op zaterdag 10 april zijn wij met ongeveer 35 mensen samengekomen voor een spirituele en mooie ontmoetingsdag in Heerenveen. De inleiding van de dag werd verzorgd door mw. Wies Stael-Merkx, oud-voorzitter van de Acht Mei Beweging.

Vanwege het f… lees meer

ma 8 feb '10: Cursus: "Geloven in een ... die niet bestaat"
Het komend najaar kunnen we in ’n Herberg nog een keer ons voordeel doen met een drietal studiedagen door Huub Schumacher – ondanks zijn pensioen – toch verzorgd. Hij levert hierbij een ‘sfeertekening’ van drie ‘studiedagen’ voor onze groep en bel… lees meer
zon 18 okt '09: Sieds Prins
>Genesis 2 en 3

Om te beginnen
Teksten gaan leven als je er in gaat lopen. Een tekst waarvan de betekenis eenduidig vast staat is dood. Je kunt de tekst alleen maar herhalen zonder er zelf bij te denken. De tekst wordt niet eigen. A… lees meer

woe 2 sep '09: Uitnodiging voorjaarsbijeenkomst: "Wat kan Eva ons vertellen over het algemeen priesterschap van alle gelovigen?"
Deze ontmoetingsdag zal plaatsvinden in de provincie Drenthe, en wel in het kerkelijk centrum ‘de Open Hof’, Sleutelbloemstraat 1 (Wijk Vredeveld) te Assen.

Naast de vaste onderdelen zoals het liturgisch moment en de slotviering zal op die dag … lees meer

woe 29 apr '09: Kees Kok
Op onze voorjaarsbijeenkomst van 18 april mochten we 46 bezoekers verwelkomen. Daarentegen waren er 19 afmeldingen, waarvan enkele van echtparen. Zij verontschuldigden zich en wensten ons een inspirerende dag toe. En die hadden we.

Kees Kok, di… lees meer

woe 18 mrt '09: Uitnodiging: "Kerk met toekomst"
Wij nodigen u van harte uit voor de voorjaars-ontmoetingsdag op zaterdag 18 april 2009 in de Emmauskerk, Ra 4 te Groningen (wijk Lewenborg, telefoon 050-541 21 15) De bijeenkomst begint ’s morgens om 10 uur – ontvangst met koffie om 9.30 uur - en … lees meer
ma 22 dec '08: Kerstbrief 2008
Momenteel zijn we volop in de donkere dagen voor Kerstmis – en dat in velerlei betekenissen. Heel dringend komt dat tot uiting in de sombere berichten over de duizenden en duizenden mensen op de vlucht, verdreven van huis en haard, met achterlatin… lees meer
ma 13 okt '08: Zr. Yosé Höhne-Sparborth
Zr. Yosé Höhne-Sparborth heeft zelf een aangepaste uiteenzetting van haar verhalen van de dag toegestuurd, zodat ook voor iemand die niet aanwezig kon zijn toch begrijpelijk kan worden waar het toen over gegaan is. (zie hiernaast voor de download)… lees meer
zat 27 sep '08: Kritiek treft ook bisschop Gerard de Korte
Kritiek op de bisschoppen in de media is niet nieuw. Afgelopen week werd aartsbisschop Wim Eijk bekritiseerd door dagblad Trouw. Vandaag komt bisschop Gerard de Korte aan de beurt in het Dagblad van het Noorden. Bij zijn installatie als bisschop v… lees meer
zon 20 apr '08: Riet Bons-Storm
Het inleiding van mw. Riet Bons-Storm is hiernaast te downloaden. Het boekje ‘Gezegend Leven’ is onder andere hier verkrijgbaar:

Gezegend Leven
Dr. Riet Bons-S… lees meer

zon 25 feb '07: Uitnodiging voorjaarsbijeenkomst: "Presentie en praktijk - Geloven op maandag"
Op zaterdag 14 april is er een bijeenkomst over presentie en praktijk, speciaal voor de leden van ’n Herberg, voor mensen die in kerken actief zijn, en voor allen die zich voor dit onderwerp interesseren. U bent van harte welkom. De laatste tijd i… lees meer
zat 27 jan '07: Aan de leden van de Bisschoppenconferentie
Op verzoek van vele leden van ‘n Herberg benader ik u middels deze ‘open brief’. De vereniging ‘n Herberg (zo maar een dak voor mensen onderweg) is voortgekomen uit het samenwerkingsverband van de Acht Mei Beweging Regio Noord en de afdelingen Gro… lees meer

Contact

vereniging 'n Herberg
p.a. Mw. W. Altena (secretaris)
Mammoetveld 26
8017 MA Zwolle
0388 535 380
KvK 02082765