Ciel Huitema

zondag 8 maart 2015, geplaatst door Johan Janzen

Zaterdag 7 maart j.l. heeft weer de voorjaarsbijeenkomst plaatsgehad. Helaas was de inleidster voor die dag, Toos Scholtes, ziek en moest verstek laten gaan. Het werd door haar erg betreurd; 3 dagen eerder bleek dat het niet haalbaar was om te komen. In principe is afgesproken dat ze nu op de volgende najaarsbijeenkomst onze gast zal zijn. Gelukkig heeft de vereniging een voorzitter met een schat van kennis en ervaring. Ciel heeft uiteindelijk een heel mooi verhaal gehouden wat er, ook vanuit geschiedkundig oogpunt, mis is met de man-vrouw verhouding in (met name) de Rooms Katholieke kerk. Vervolgens is de enquête besproken waarbij uit de bus kwam dat een grote meerderheid vindt dat de vereniging, in welke hoedanigheid dan ook, de komende jaren voort moet worden gezet. Ondanks dat de financiële situatie er niet beter op wordt, lijkt dit in de eerstkomende tijd niet echt een probleem. Zeker als er wat zuiniger wordt omgegaan en (vooral) nieuwe leden bijkomen. Uiteindelijk hebben 40 van de (bijna) 70 leden de enquête ingevuld: 10 waren uiteindelijk tegen voortzetting.
In het middagprogramma trad het vocaal/instrumentaal trio ‘Mja Mera’ op. Zij brachten op prachtige wijze liederen in met name het Jiddisch te gehoor. De dag werd, zoals gewoonlijk, weer afgesloten met een liturgische slotviering.

Toegevoegd hierbij een samenvatting van de inleiding van Ciel zoals het is geplaatst in het GroeneBlad, het Onafhankelijk Liberaal Katholieke kwartaalblad vanuit de Walfriedparochie Groningen.

Contact

vereniging 'n Herberg
p.a. Mw. W. Altena (secretaris)
Mammoetveld 26
8017 MA Zwolle
0388 535 380
KvK 02082765