Wies Stael-Merkx

zaterdag 10 april 2010, geplaatst door Wytse Kamsma

Op zaterdag 10 april zijn wij met ongeveer 35 mensen samengekomen voor een spirituele en mooie ontmoetingsdag in Heerenveen. De inleiding van de dag werd verzorgd door mw. Wies Stael-Merkx, oud-voorzitter van de Acht Mei Beweging.

Vanwege het feit dat het dit jaar 25 jaar geleden is dat de Acht Mei Beweging is ontstaan was er ‘s middags ruimte voor een vermakelijk zang- en muziekprogramma, prachtig uitgevoerd door de Mmmezzo’s (bestaande uit Cobien Nieuwpoort (mezzosopraan), Gonda Jonker (mezzosopraan) en Martijn Jager (pianist)). Tenslotte willen we u nog wijzen op het verslag van de dag, dat hiernaast te downloaden is.

Al met al kunnen we terugkijken op een geslaagde dag. Wij zien u graag op onze najaarsbijeenkomst, zaterdag 9 oktober in Groningen.

Contact

vereniging 'n Herberg
p.a. Mw. W. Altena (secretaris)
Mammoetveld 26
8017 MA Zwolle
0388 535 380
KvK 02082765