Voorjaarsbijeenkomst 2018 (Wolvega)

dinsdag 3 april 2018, geplaatst door Johan Janzen

Zaterdag 17 maart j.l. hielden we onze ontmoetingsdag in het parochiehuis te Wolvega. Door ziekte, de griep heerste nog volop, was de opkomst mager. Maar met de aanwezigen hadden we een hele fijne en inspirerende dag.

‘s Morgens was Peter van ’t Riet wederom te gast bij ons. Ook vorig jaar mochten we hem begroeten op de ontmoetingsdag van onze vereniging. Deze morgen gaf hij een lezing over Het Onze Vader als Joods gebed. Aan de hand van verschillende dia’s, met ondersteunende teksten, gaf hij ons inzicht over het Onze Vader vanuit de Joodse traditie. Peter is een heel fijne verteller en de aanwezigen kregen ook ruim de gelegenheid om vragen te stellen. Hij gaf een levendige lezing met interactie van de aanwezigen. Hieronder een beknopte weergave van zijn lezing. Het Onze Vader geldt al eeuwenlang voor een christelijk gebed. In deze lezing liet Peter van ‘t Riet zien dat er alle aanleiding is het Onze Vader eerder als een joods gebed te lezen. Voordat de tekst van het Onze Vader uit Matteüs 6:9-13 vers voor vers besproken wordt, geeft Peter eerst een inleiding in de joodse gebedsopvatting en de joodse gebedspraktijk. Het verschil tussen gebed in het christendom en het Jodendom werd uitgelegd. Daarna werden de inleidende verzen besproken die voorafgaan aan het Onze Vader en waarin Jezus zijn gebedsopvatting verwoordt (Matteüs 6:5-9). Deze blijken geheel overeen te komen met de opvattingen van zijn joodse omgeving. Vervolgens kwam de tekst van het Onze Vader vers voor vers aan de orde en liet Peter zien dat deze naadloos aansluit bij de joodse gebeds- en levenspraktijk. (gedeeltelijk overgenomen van de website van Peter van ’t Riet)

We kunnen als aanwezigen én als bestuur weer terugkijken op een mooie morgen. Met een woord van dank door de voorzitter Frans de Smit werd afscheid genomen van Peter met een fraaie bos bloemen. In de pauze, waar ruim tijd was voor ontmoeting, genoten we van heerlijke soep en onze zelf meegebrachte boterham. Na deze pauze had het bestuur een quiz samengesteld “Kriskras door de Bijbel”. Men kon dat in groepjes van vier individueel invullen en na de thee/koffie werd er uitleg gegeven aan de vragen. Met een bloemetje werd iedereen tot winnaar gekroond. Met een afsluitende viering kwam er weer een einde aan een mooie ontmoetingsdag van onze vereniging. Op zaterdag 29 september 2018 komen we weer bij elkaar. Dan zal ds. Huub Schumacher een studiedag verzorgen met als thema: John Caputo: Hope against Hope/ The weakness of God.

U bent dan ook van harte welkom. Deze keer in de Emmauskerk, Ra 4, te Groningen. We vragen een eigen bijdrage van € 10. voor deze dag. Ter zijnder tijd zal er op deze website meer informatie te vinden zijn over deze dag.

Contact

vereniging 'n Herberg
p.a. Mw. W. Altena (secretaris)
Mammoetveld 26
8017 MA Zwolle
0388 535 380
KvK 02082765

Documenten