Voorjaarsbijeenkomst 2017 (Wolvega)

zondag 26 maart 2017, geplaatst door Johan Janzen

Zaterdag 25 maart vond weer een voorjaarsbijeenkomst plaats van ‘n Herberg in het parochiehuis te Wolvega. Ondanks de wat tegenvallende opkomst (20), afmeldingen door ziekte en (misschien) mooie weer, was het toch weer een geslaagde dag. Mede veroorzaakt door de inhoud die, zoals door sommigen werd aangegeven, weer van een goed en hoog niveau was.

s Morgens was het woord aan Peter van ‘t Riet. Hij vertelde over de Joodse oorsprong van de christelijke eredienst en ging uitgebreid in op de verschillen in dat opzicht tussen het Joden- en christendom. Dit deed hij met de volgende 10 items: De Schrift, Het Liturgisch jaar, De Feesten, De Zondag, De Gebedstijden, De Liturgische Grondhouding, De Opbouw van de Eredienst, De Dienstonderdelen, De Maaltijd en De Doop.
Ooit is het christendom begonnen als een beweging binnen het Jodendom, maar al snel heeft het zich ontwikkeld tot een zelfstandige godsdienst. Ondanks de verschillen en opvattingen heeft het christendom nog van alles met het Jodendom te maken: heel veel vindt zijn begin in het Jodendom van de eerste eeuw. Echter niet ├ílles is van joodse oorsprong. In de loop der eeuwen hebben al deze oorspronkelijk joodse zaken een duidelijke verandering ondergaan. Die verandering was het gevolg van de Grieks-Romeinse cultuur waarin het christendom zich ontwikkelde. Dit leidt tot boeiende vergelijkingen, maar ook tot de vraag hoever een godsdienst bij haar oorsprong weg mag groeien zonder haar geloofwaardigheid te verloochenen. Peter heeft hierover ook diverse boeken geschreven. Lees (download) eventueel het verslag hierover, geschreven door Ale Bakker.

Voor het middagprogramma werd in de kerk geluisterd naar “Het Russisch-Byzantijns” koor uit Groningen; een gemengd koor van ┬▒ 20 leden onder leiding van dirigent Cas Straatman. Een heel mooi optreden tussentijds prettig onderbroken door onze voorzitter en lid van dit koor, Frans de Smit, die een verhaal hield over het ontstaan en huidige situatie van de Oosters orthodoxe kerk. Zijn voordracht is hieraan als Word-document toegevoegd. Zeer de moeite waard het te lezen (downloaden). Door mee te zingen en de aanwezigen erbij te betrekken, konden men zich warm houden want in de kerk was het er wel koud.

De dag werd afgesloten met een slotviering weer in het parochiehuis, deze keer verzorgd door Ale Bakker en Suzan te Kate. Met name Suzan willen we hiervoor hartelijk danken door als niet-bestuurslid hiervoor een bijdrage te willen leveren.

Rond 16:00 ging een ieder weer (tevreden) huiswaarts.

Contact

vereniging 'n Herberg
p.a. Mw. W. Altena (secretaris)
Mammoetveld 26
8017 MA Zwolle
0388 535 380
KvK 02082765