Uitnodiging voorjaarsbijeenkomst: “Zou je eeuwig willen leven?”

zaterdag 25 februari 2012, geplaatst door Wytse Kamsma

Wij nodigen u van harte uit voor de voorjaars-ontmoetingsdag op zaterdag 24 maart 2012in de Emmauskerk, Ra 4 te Groningen. De bijeenkomst begint ’s morgens om 10 uur – ontvangst met koffie om 9.30 uur - en eindigt met een slotviering om ongeveer 16.00 uur.

Dr. E.L.M. Maeckelberghe, docent ethiek aan het Universitair Medisch Centrum Groningen, zal met ons spreken over omgaan met de dood onder de titel ‘Zou je eeuwig willen leven?’. Zij doet dat naar aanleiding van veel gesprekken met artsen die pijnlijk worden geconfronteerd met overlijden en euthanasieverzoeken en ‘klaar met leven’. We praten die dag samen over sterven en dood rond de woorden ‘het ware, het mooie, het goede’. We denken dat we u een interessante en spirituele dag kunnen aanbieden. We heten u dan ook heel hartelijk welkom op 24 maart aanstaande.

Er wordt geen entree geheven, maar er is na afloop een deurcollecte voor een diaconaal doel. Meer daarover vindt u in het programmaboekje van de dag zelf. Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn, wilt u dat dan even laten weten aan het secretariaat.

Contact

vereniging 'n Herberg
p.a. Mw. W. Altena (secretaris)
Mammoetveld 26
8017 MA Zwolle
0388 535 380
KvK 02082765