Uitnodiging voorjaarsbijeenkomst: “Wat kan Eva ons vertellen over het algemeen priesterschap van alle gelovigen?”

woensdag 2 september 2009, geplaatst door Wytse Kamsma

Deze ontmoetingsdag zal plaatsvinden in de provincie Drenthe, en wel in het kerkelijk centrum ‘de Open Hof’, Sleutelbloemstraat 1 (Wijk Vredeveld) te Assen.

Naast de vaste onderdelen zoals het liturgisch moment en de slotviering zal op die dag het centrale thema zijn “Wat kan Eva ons vertellen over het algemeen priesterschap van alle gelovigen?”

De dag zal worden verzorgd door Sieds Prins, theoloog en oud-pastor van de Dominicuskerk te Amsterdam. Hij zal hierbij zeker een beroep doen op de aanwezigen. Tussen de programmaonderdelen door zal er uiteraard ruimschoots de gelegenheid om elkaar te moeten en van gedachten te wisselen.

Deze ontmoetingsdag zal plaatsvinden in de provincie Drenthe, en wel in het kerkelijk centrum ‘de Open Hof’, Sleutelbloemstraat 1 (Wijk Vredeveld) te Assen.

De dag begint om 9.30 uur met koffie en thee en eindigt na de slotviering om ongeveer 16.00 uur. Iedereen is van harte welkom. Er zijn geen directe kosten aan verbonden. Aan het eind van de dag zal wel een collecte gehouden worden voor de Voedselbank.

Contact

vereniging 'n Herberg
p.a. Mw. W. Altena (secretaris)
Mammoetveld 26
8017 MA Zwolle
0388 535 380
KvK 02082765