Uitnodiging voorjaarsbijeenkomst: “Presentie en praktijk - Geloven op maandag”

zondag 25 februari 2007, geplaatst door Wytse Kamsma

Op zaterdag 14 april is er een bijeenkomst over presentie en praktijk, speciaal voor de leden van ’n Herberg, voor mensen die in kerken actief zijn, en voor allen die zich voor dit onderwerp interesseren. U bent van harte welkom. De laatste tijd is de term “presentie” geregeld te horen in de sociale sector.

“Presentie” dook in de jaren ’90 op in het oude-wijken pastoraat en geeft aan waar veel mensen in de sociale sector tegen aanlopen. Helpt hulp altijd wel? En is er genoeg tijd om de méns achter de hulpvraag te leren kennen? Moet je altijd ingrijpen? Waar gaat het eigenlijk om bij zorg en hulpverlening? Om aandacht of behandelingsplannen?

Er is een prachtige theorie van de presentie ontwikkeld door prof. dr. A. Baart. Maar hebben mensen daar ook iets aan, die als vrijwilliger of als buurman of buurvrouw iets willen betekenen voor anderen.

Wij denken van wel, en hebben Gisella Hoeve bereid gevonden daarover met ons van gedachten te wisselen. Gisella Hoeve is wetenschappelijk medewerker van de Stichting Presentie. Vele leden van ’n Herberg kennen haar uit de periode dat zij stafmedewerker was van de Acht Mei Beweging.

In het programma na de lunch wordt getracht de vertaalslag te maken van de inleiding over presentie naar de sociale en diaconale praktijk. Dit programma-onderdeel wordt verzorgd door medewerkers van het Maatschappelijk Activeringswerk in de noordelijke provincies (Solidair Friesland, KSDrenthe/Groningen en KIM (Noordoostpolder).

Contact

vereniging 'n Herberg
p.a. Mw. W. Altena (secretaris)
Mammoetveld 26
8017 MA Zwolle
0388 535 380
KvK 02082765