1e Najaar studiedag 2016 in Groningen

zondag 16 oktober 2016, geplaatst door Johan Janzen

24 september j.l. heeft in de Emmauskerk in Groningen de eerste studiedag van ‘n Herberg plaatsgehad.

Voor het ochtendprogramma mochten wij Wouter Slob welkom heten. Wouter is predikant van de PKN-gemeente Anloo en part-time bijzonder hoogleraar aan de RUG. Het afgelopen jaar verscheen het boek Liberaal Christendom waarin een aantal predikanten het christelijk geloof in een post-moderne context plaatsen. Wouter Slob, één van de redacteuren van het boek, heeft die ochtend een boeiende en inspirerende inleiding gehouden over deze eigentijdse theologie. En werd de vraag uiteengezet of God bestaat dan van belang is of niet. De vraag die er ligt is namelijk wat de realiteit van God kan betekenen en hoe je er contact mee krijgt.

Het middagprogramma werd verzorgd door de landelijk woonwagenpastor Jan van der Zant msc en onze (nieuwe) voorzitter Frans de Smit die werkzaam is als lokaal woonwagenpastor. En werd uiteengezet dat als je een woonwagencentrum binnenkomt, je de kans hebt om mensen uit drie volkeren te ontmoeten: Roma, Sinti en Reizigers. Alle drie met een eigen geschiedenis, taal en cultuur maar met name ook mensen voor wie de realiteit van God zeer aanwezig is, dit vormgegeven op een eigen, wat intuïtieve wijze. Maar drie volkeren die echter binnen de kerk of parochie doorgaans nauwelijks gezien of gehoord worden. Jan en Frans verzorgden aan het einde van de dag ook de liturgie. Rond 16:00 ging een ieder weer met een goed gevoel huiswaarts.

Graag verwijs ik naar de door Ale Bakker geschreven verslagen van beide inleidingen die hiernaast staan aangegeven (betreft Word documenten) welke als zodanig kunnen worden geopend, gelezen en desgewenst op je eigen computer opgeslagen (ge-uploadt).

Contact

vereniging 'n Herberg
p.a. Mw. W. Altena (secretaris)
Mammoetveld 26
8017 MA Zwolle
0388 535 380
KvK 02082765