Margreeth de Boer

maandag 11 oktober 2010, geplaatst door Wytse Kamsma

Vooraf hadden wel 24 mensen aangekondigd dat zij niet aanwezig konden zijn. En dat veroorzaakte een lichte paniek bij de ontvanger van die berichten. Toch waren 34 belangstellenden voor ‘Duurzaamheid & Rentmeesterschap’ wél aanwezig. En wij volgden - na een ingetogen dag-opening – de oud-minister van Volksgezondheid, Ruimtelijke ordening en Milieu, Margreeth de Boer, in haar gloedvol betoog over de oorsprong, de ontwikkeling, de resultaten en verwachtingen van dit onderwerp ‘milieu’, of zoals het nu overal heet: ‘duurzaamheid’.

Er is hoop, zo blijkt, maar ook er is nog enorm veel te doen… Margreeth de Boer stelde haar tekst na afloop geheel gratis ter beschikking. En het is goed die nog eens na te kunnen lezen, want er was een veelheid aan gegevens die zo beter kunnen beklijven.

In de middag bespraken we in groepen een aantal stellingen, die zij had aangeleverd. En die bezorgden ons goede aanknopingspunten om het tweede deel van de dag-titel ‘Rentmeesterschap’ verder te bespreken, al geeft een duik in dit onderwerp je soms wel een ongemakkelijk en machteloos gevoel.

Hieronder de stellingen van mevrouw De Boer, het integrale verhaal is hiernaast te downloaden.

  • De filosofie uit het Brundtland rapport: ”duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van de toekomstige generaties in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen” hoort een prominente plaats in de Grondwet te krijgen.

  • Sterke nadruk op een radicaal en veeleisend milieubeleid stoot geïnteresseerden af; een low key benadering doet de notie van de ernst ervan vervagen. Duurzaamheidpolitiek is evenwichtskunst en kost derhalve veel tijd. Steeds vaker staan milieuproblemen aan de basis van gewapende conflicten. Voor de oplossing van duurzaamheidproblemen kunnen we ons geen extra tijd permitteren.

  • Haast staat altijd haaks op de kwaliteit van het leven ook in het politiek bestuur.

  • Alleen kunst en cultuur kan het gat vullen dat ontstaat bij het verminderen of wegvallen van materiële genoegens.

  • De wereld, en met name het westen, is te decadent om de duurzaamheidproblemen op te lossen.

  • Technische innovatie kan het duurzaamheidprobleem grotendeels oplossen.

  • Zolang er niets mee verdiend kan worden zullen de technische oplossingen echter altijd op de plank blijven liggen.

  • De oplossing van de duurzaamheidproblematiek is niet mogelijk in een democratisch stelsel.

Contact

vereniging 'n Herberg
p.a. Mw. W. Altena (secretaris)
Mammoetveld 26
8017 MA Zwolle
0388 535 380
KvK 02082765