Laatste seizoen studiedagen Huub Schumacher

woensdag 11 februari 2015, geplaatst door Johan Janzen

Tijdens de vorige bijeenkomst in november 2014 heeft Huub Schumacher aangegeven dat hij na het komende seizoen 2015-’16 stopt met de studiedagen in Groningen. Hij is dan 70 jaar; een mooi moment om het (ook) in dit opzicht wat rustiger aan te doen. Uiteraard werd hierop wat teleurgesteld gereageerd gezien de manier waarop hij telkenmale de deelnemers weer weet te binden en te inspireren. Maar aan de andere kant natuurlijk te begrijpen. In dit verband valt (zijdelings) nog te melden dat Huub recentelijk een boek heeft uitgegeven, “God, wat ben je veranderd”, waarin hij op ongeveer dezelfde, laagdrempelige wijze als wat hij bij de studiedagen brengt, zijn schat aan ervaring hieromtrent uitdraagt.

Hoe het bestuur van ’n Herberg dit verder oppakt en in welke hoedanigheid er misschien gezocht wordt naar een (alternatieve) invulling, is logischerwijze nog niet bekend. Het is lang niet zover en is ook afhankelijk wat er 7 maart a.s. uit de bus komt naar aanleiding van de enquête over de toekomst van de vereniging. Ideeën zijn natuurlijk altijd welkom! Overigens zijn de data van deze laatste sessie al wel bekend: 18 september, 20 november 2015 en 19 februari 2016. Om alvast rekening mee te houden en te noteren! Weer op de vrijdag en in de Emmauskerk in Groningen (wijk Lewenborg). Zodra bekend is waar het over zal gaan, wordt dit op de Website vermeld.

Contact

vereniging 'n Herberg
p.a. Mw. W. Altena (secretaris)
Mammoetveld 26
8017 MA Zwolle
0388 535 380
KvK 02082765