'n Herberg

Huidig bestuur v.l.n.r.
Ale Bakker (bestuurslid), Johan Janzen (penningmeester), Wilma Altena (secretaris), Paul Steverink (bestuurslid) en Frans de Smit (voorzitter).

Hoe is 'n Herberg ontstaan?

De vereniging is afkomstig van de voormalige Acht Mei Beweging in het Noorden, en is samen op pad gegaan met de Noordelijke afdelingen van de Mariënburg vereniging.

Waarom vereniging 'n Herberg?

Wij zijn een groep mensen waar binnen op een eigentijdse manier een invulling wordt gegeven aan geloof, niemand uitgesloten. Kortom: zo maar een dak voor mensen onderweg.

Tijdens de bijeenkomsten van ‘n Herberg willen we de beleving van ons geloof delen met elkaar door motiverende inleidingen, gesprekken, vieringen en meditaties.
Hier mogen en kunnen we vrijuit spreken.
We willen ons geestelijk voeden en weer op verhaal komen om zo onze levenstocht voort te zetten. Als gelovigen mensen doen we ertoe!
Tevens willen we dienstbaar zijn in groepen die samen het geloof willen vieren en behulpzaam met het opzetten van gespreksgroepen.
Als ’n Herberg willen we een vrijplaats bieden aan Gods volk onderweg.

Hoe kreeg dat in de afgelopen tijd gestalte?

Twee maal per jaar ontmoeten we elkaar met vanaf 2016 een wat andere opzet. In het voorjaar betreft het een (voorjaar)bijeenkomst als vanouds, gratis voor leden (niet leden €10), welke normaliter in het vervolg in Wolvega zal worden gehouden; in het najaar middels een soort studiedag waarbij ook van de leden een kleine bijdrage wordt gevraagd: leden €10, niet leden €15.
Op zich is het grootste verschil tussen beide dagen het financiële aspect, als gevolg van de enquête in 2014, met de wens 2 ontmoetingsdagen dan dit nodig om het financieel meer in evenwicht te houden. Bij beide dagen is er naast de inleiding ruimte voor ontmoeting, voor gesprekken over het gehoorde en voor bezoek aan een goedverzorgde boekentafel. We beginnen de dagen met een liturgisch moment en eindigen de dag met een viering.

Wij willen openstaan voor mensen die zoekende zijn naar vormen van hun geloof beleven. Niet alleen de aloude traditionele vieringen zijn als enige goed. Ook het samenzijn in Zijn naam is voor velen van ons belangrijk. En geeft kracht en moed voor het leven.

Bestuurssamenstelling.

Frans de Smit [voorzitter], Wilma Altena [secretaris], Johan Janzen [penningmeester], Paul Steverink [algemeen bestuurslid], Ale Bakker [algemeen bestuurslid].

Lid worden?

Dat kan, graag zelfs. We vragen een jaarlijkse bijdrage van slechts €20. U kunt zich hieronder opgeven bij de secretaris Wilma Altena. Daar tegenover staan de beide bijeenkomsten in Wolvega (bijeenkomst) en Groningen (studiedag) met zeer interessante en uiteenlopende sprekers. Wie dat de afgelopen jaren zijn geweest, staat hiernaast vermeld onder het kopje 'Historie'. Houdt wat betreft de komende bijeenkomsten de nieuwspagina in de gaten!

Contact

vereniging 'n Herberg
p.a. Mw. W. Altena (secretaris)
Mammoetveld 26
8017 MA Zwolle
0388 535 380
KvK 02082765